Precizări referitoare la acordarea unui ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare prin Programul ”Euro 200”- 2024

NoutățiUncategorizedComments Off on Precizări referitoare la acordarea unui ajutor financiar pentru achiziționarea de calculatoare prin Programul ”Euro 200”- 2024

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 20 mai 2024.

Apăsând linkul de mai jos găsiți:

Cerere pentru acordarea unui ajutor financiar din partea statului in vederea achizitionarii unui calculator personal nou, anexele necesare la dosar, calendarul și alte documente informative.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 500 lei/membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

a) pentru desktop-procesor cu frecvenţă nominală minimum 3.0 GHz; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; monitor LCD sau LED cu diagonală minimum 18.5″ şi rezoluţie minimum 1.920 x 1.080; tastatură, mouse optic; cameră web;

b) pentru laptop, notebook, ultrabook şi dispozitive echivalente – procesor cu minimum 2 nuclee; RAM tip DDR3 sau DDR4 minimum 8 GB; HDD minimum 500 GB sau SSD minimum 240 GB; diagonală minimum 14″; rezoluţie minimum 1.366 x 768; cameră web.

Calculatoarele a căror achiziţionare se realizează prin ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licenţiat.

( Sunt considerate calculatoare personale şi dispozitivele mobile de tip calculator personal cum ar fi laptopul, notebookul, ultrabookul sau dispozitivele echivalente.)

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente:

a) Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz; – la depunerea documentelor se vor prezenta în original

b) Cὀpii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei; – la depunerea documentelor se vor prezenta în original

c) Adeverința de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:

adeverință cu salariul brut al adulților din familie pe luna aprilie 2024;

-declarații la notariat și adeverință de venit pt. 2024 de la ANAF pentru cei care nu au venituri;

-dovada plății pentru pensia de întreținere a părintelui care nu mai locuiește cu minorul (sau declarație la notar a părintelui care are copilul în întreținere că nu primește ajutor financiar de la celălalt părinte)

e) Declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie este mai mic sau egal cu 500 lei și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

f) Adeverința eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

g) Adeverinta eliberata de catre unitatea de invatamant din care sa rezulte numarul de absente nemotivate din anul scolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru toti elevii, cu exceptia elevilor clasei I;

h) Declarații privind bunurile mobile sau imobile ale familiei ;

i) Declarație pe propria răspundere că elevul deține documentele cerute la dosar în original și le va depune în format fizic dacă acestea vor fi solicitate de către școală;

j) Anchetă socială efectuată de primăria în raza căreia domiciliază familia elevului, în conformitate cu procedura stabilită prin Legea nr. 416/2001, pentru verificarea veridicității declarațiilor de venit și a celor referitoare la bunurile familiei;

Observaţii:

• Termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.

• Este asimilat termenului familie și situația persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflați în întreținerea sa, bărbatul și femeia necasătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

• Prin termenul copil se înțelege copilul provenit din căsătoria soților, copilul unuia dintre soți, copilul adoptat, precum și copilul încredințat unui sau ambilor soți ori dat în plasament familial ori pentru care s-a instituit tutela sau curatelă potrivit legii.

Documentele vor fi depuse la secretariat în conformitate cu orarul afișat ( marți și joi între orele 14:00 – 16:00 )

TERMEN LIMITĂ – 20 MAI 2024

Legislație:

-Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

– H. G. nr. 395/2023 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

Comments are closed.

© 2018 Scoala95.ro All rights reserved