Informații pentru înscrierea la clasa pregătitoare

NoutățiUncategorizedComments Off on Informații pentru înscrierea la clasa pregătitoare

Metodologia , calendarul si broșura pentru înscrierea la clasa pregătitoare poate fi accesat apăsând pe link

Imagini din sălile de clase pregătitoare unde vor studia copiii în anul şcolar 2023-2024

PĂRINȚII AI CĂROR COPII:

împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023, inclusiv

 împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării (CJRAE/CMBRAE), după caz.

Atenție! Părinții au obligația de a-și înscrie copiii la scoală în clasa pregătitoare.

 

ÎNSCRIERILE AU LOC:

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

 

PROGRAM COMPLETARE ȘI VALIDARE:

Completarea și validarea cererilor se va face la școala respectivă, zilnic, în intervalul orar 09.00-18.00(luni-joi) și 09.00-17.00 vineri

 

CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR

ÎN PRIMA ETAPĂ (3 – 18 mai 2023), părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere (se pot descărca apăsând pe link) online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

31 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

5 iunie: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar

ÎN A DOUA ETAPĂ (6 – 12 iunie 2023), sunt prevăzute următoarele activități:

– depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

– validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

15 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

01.09.2023-08.09.2023 : soluționarea de către ISMB a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

 1. Cererea – tip de înscriere
 2. Fotocopia actului de identitate al părintelui
 3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului
 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv
 5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriilor generale și/sau specifice de departajare, după caz
 6. Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii (apăsând pe link puteți vizualiza documentul)
 7. Fotocopia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi.

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE CARE SE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

 1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Nr. crt.                       Criteriul specificLista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriului
 1.Copiii ai căror părinţi au serviciul în circumscripţia şcolarăAdeverinţă de salariat de la locul de muncă
 2.Copiii care au fraţi / surori înscrişi în Școala Gimnazială Nr. 95 sau în grădiniţele din circumscripţia şcolarăAdeverinţă de la grădiniţa respectivă

 

PLAN DE ȘCOLARIZARE CLASA PREGATITOARE, an școlar 2023 -2024

 • Nr. Clase alocate la clasa pregătitoare : 2
 • Nr. Elevi : 44
Nr. Clase alocate la clasa pregătitoarenr. elevi
244

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 95 PENTRU CLASA PREGĂTITOARE ANUL ȘCOLAR 2023-2024

ARII CURRICULAREDISCIPLINENR. ORE
Limbă şi comunicare  Comunicare în limba română5
Limba engleză1
Matematică și științe ale naturiiMatematică și explorarea mediului4
Om şi societateReligie1
Educație fizică, sport și sănătateEducație fizică2
Arte TehnologiiMuzică și mișcare2
Arte vizuale si activități practice2
Consiliere și orientareDezvoltare personală2
Nr.  ore pe săptămână 19

 

CIRCUMSCRIPTIA ȘCOLARĂ

Splaiul Unirii Nr. 165 – 225 (Nr. Impare)Str. Anastasie Panu Nr. 13 – 23 (Nr. Impare), Nr. 22 – 50 (Nr. Pare),Str. Jaristea,Str. Rarău,Intr. Monolitului
Str. Ion Minulescu Nr. 55 – 124 (Nr. Pare și Impare),Str. Alexandru Moruzzi Voievod Nr. 8 – 94 (Nr. Pare), Nr. 9 – 93 (Nr. Impare),Str. Mirăslău,Str. Brândușelor,Intr. Scorțeni,
Str. Vlaicu Vodă Nr. 2 – 30 (Nr. Pare), Nr. 9 – 25 (Nr. Impare),Aleea Alexandru Moruzzi VoievodStr. Moților,Str. GrădinarilorIntr. Tarcău
Str. Lt. Foișoreanu Mihail,Str. Banul Udrea,Str. Octavian,Intr. Atașamentului,Intr. Violoncelului
Str. Foișorului,Aleea Banul UdreaStr. Peneș CurcanuIntr. BorceagIntr. Brateș
Aleea Foișorului,Str. Morilor,Str. RegenerăriiIntr. ClailorIntr. Simbolului
Calea Vitan Nr. 8 – 104 (Nr. Pare),Str. Mugur Mugurel,Str. Tazlău,Intr. ColțuluiStr. Arcușului
Str. Brichetei,Str. Călugareni,Str. Vasile VoiculescuIntr. FumariteiStr. Siminocului
Str. Zizin,Str. Doamna Chiajna,Str. Vitejilor,Intr. LobodeiAleea Dimitrie Stelaru

 

LEGISLAȚIE:

1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

2. OME nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 și a Calendarului înscrierii

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL COPILULUI   05.04.2023 – 26.04.2023

*LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR, pentru copiii care au frecventat grădinița

**EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL COPILULUI LA CMBRAE, pentru :

➢ copiii care nu au frecventat grădinița

➢copiii care s-au întors din străinătate

Pentru programare la CJRAE/CMBRAE :  Telefon/Fax : 031 805 3190, 021 232 3071

Email : evaluareadezvoltariicopii2022@gmail.com

Numărul de telefon TELVERDE 0800 816 021 

Conform art. 49 din metodologie : ”Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.”

**În vederea evaluării copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare :

– înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;

– planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

– desfășurarea evaluării;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz; – soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Comments are closed.

© 2018 Scoala95.ro All rights reserved