Informații pentru înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 2024 – 2025

NoutățiUncategorizedComments Off on Informații pentru înscrierea la clasa pregătitoare în anul școlar 2024 – 2025

Metodologia , calendarul si broșura pentru înscrierea la clasa pregătitoare pot fi accesate apăsând pe link

ATENȚIE ! PENTRU COPII CARE împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 ELIBERAREA RECOMANDĂRII PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR SE FACE ÎN PERIOADA 28 MARTIE – 10 APRILIE 2024

Pentru copiii care au frecventat grădinița:

  • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
  • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:

  • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar;
  • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
  • desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
  • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa
    pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
  • soluționarea de către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

PĂRINȚII AI CĂROR COPII:

împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, inclusiv

⇒ împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 –  în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar*, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau,dacă nu au frecventat grădinița**, în baza evaluării (CJRAE/CMBRAE), după caz.

Atenție! Părinții au obligația de a-și înscrie copiii la scoală în clasa pregătitoare.

 

ÎNSCRIERILE AU LOC:

La unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

Atenție! Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării.

 

 

CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR

ÎN PRIMA ETAPĂ (11 aprilie 2024 – 14 mai 2024), părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere (se pot descărca apăsând pe link) online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

Programul completarea și validarea cererilor se va face la școala respectivă, zilnic, în intervalul orar 09.00-18.00(luni-joi) și 09.00-17.00 vineri

De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă.

29 mai (pentru prima etapă de înscriere): afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

30 mai: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar

ÎN A DOUA ETAPĂ (31 mai 2024 – 07 iunie 2024), sunt prevăzute următoarele activități:

– depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

– validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

21 iunie (pentru a doua etapă de înscriere): afișarea în fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

02.09.2024-06.09.2024 : soluționarea de către ISMB a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

  1. Cererea – tip de înscriere
  2. Copie actului de identitate al părintelui
  3. Copia certificatului de naștere al copilului
  4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, inclusiv
  5. Documente doveditoare de îndeplinire a criteriilor generale și/sau specifice de departajare, după caz
  6. Declarația-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, în cazul completării sau transmiterii online a cererii (apăsând pe link puteți vizualiza documentul)
  7. Copia hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului, în cazul părinţilor divorţaţi.

Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE CARE SE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

  1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Nr. crt.                       Criteriul specificLista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriului
 1.Copiii ai căror părinţi au serviciul în circumscripţia şcolarăAdeverinţă de salariat de la locul de muncă
 2.Copiii care au fraţi / surori înscrişi în Școala Gimnazială Nr. 95 sau în grădiniţele din circumscripţia şcolarăAdeverinţă de la grădiniţa respectivă 

PLAN DE ȘCOLARIZARE CLASA PREGATITOARE, an școlar 2024 -2025

  • Nr. Clase alocate la clasa pregătitoare : 2
  • Nr. Elevi : 44
Nr. Clase alocate la clasa pregătitoarenr. elevi
244CIRCUMSCRIPTIA ȘCOLARĂ

  • ALEEA ALEXANDRU MORUZZI VOIEVOD , SECTOR 3 SECTOR 3
  • ALEEA BANUL UDREA, SECTOR 3 SECTOR 3
  • ALEEA DIMITRIE STELARU, SECTOR 3 SECTOR 3
  • ALEEA FOISORULUI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • CALEA VITAN NR. 8 – 104 (NR. PARE), SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. ATASAMENTULUI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. BORCEAG, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. BRATES, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. CLAILOR, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. COLTULUI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. FUMARITEI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. LOBODEI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. MONOLITULUI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. SCORTENI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. SIMBOLULUI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. TARCAU, SECTOR 3 SECTOR 3
  • INTR. VIOLONCELULUI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • SPLAIUL UNIRII NR. 165 – 225 (NR. IMPARE), SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. ALEXANDRU MORUZZI VOIEVOD NR. 8 – 94 (NR. PARE), NR. 9 – 93 (NR. IMPARE), SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. ANASTASIE PANU NR. 13 – 23 (NR. IMPARE), NR. 22 – 50 (NR. PARE), SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. ARCUSULUI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. BANUL UDREA, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. BRANDUSELOR, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. BRICHETEI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. CALUGARENI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. DOAMNA CHIAJNA, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. FOISORULUI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. GRADINARILOR, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. ION MINULESCU NR. 55 – 124 (NR. PARE SI IMPARE), SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. JARISTEA, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. LT. FOISOREANU MIHAIL, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. MIRASLAU, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. MORILOR, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. MOTILOR, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. MUGUR MUGUREL, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. OCTAVIAN, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. PENES CURCANU, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. RARAU, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. REGENERARII, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. SIMINOCULUI, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. TAZLAU, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. VASILE VOICULESCU, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. VITEJILOR, SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. VLAICU VODA NR. 2 – 30 (NR. PARE), NR. 9 – 25 (NR. IMPARE), SECTOR 3 SECTOR 3
  • STR. ZIZIN, SECTOR 3 SECTOR 3

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 95 PENTRU CLASA PREGĂTITOARE ANUL ȘCOLAR 2024-2025

ARII CURRICULAREDISCIPLINENR. ORE
Limbă şi comunicare  Comunicare în limba română5
Limba engleză1
Matematică și științe ale naturiiMatematică și explorarea mediului4
Om şi societateReligie1
Educație fizică, sport și sănătateEducație fizică2
Arte TehnologiiMuzică și mișcare2
Arte vizuale si activități practice2
Consiliere și orientareDezvoltare personală2
Nr.  ore pe săptămână 19

Imagini din sălile de clase pregătitoare unde vor studia copiii în anul şcolar 2024-2025 și cu doamnele învățătoare care vor prelua clasele pregătitoare anul școlar viitor

Whats-App-Image-2024-04-05-at-11-03-33

Cadrele didactice care vor prelua clase pregătitoare în anul școlar 2024 – 2025

Angelescu Laura (grad didactic II) Cadru didactic implicat în dezvoltare profesională în scopul realizării unui proces de predare modern și diversificat.

Dițoiu Ramona (grad didactic II) Cadru didactic care are o experiență de peste 15 ani în învățământul de stat și privat, în lucrul cu copiii cu vârste cuprinse între 2 și 11 ani. Pune în centrul activității didactice copilul, cu nevoile lui de cunoaștere și sufletești. Dezvoltarea profesională și adaptarea predării la schimbările sociale și interesele copiilor/părinților sunt preocupările dumneaei constante.

Programul ” Școală după școală ”

În cadrul Școlii Gimnaziale nr. 95 părinții pot opta pentru înscrierea copiilor la acest program în care beneficiază în mod gratuit de o masă ( 2 feluri de mâncare și o gustare ) și de ore de recreere și sprijin în rezolvarea temelor sau altor exerciții .

Program : 12:00 – 16:00 Luni – Vineri

LEGISLAȚIE:

1. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

2. OME nr. 3445/17.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 și a Calendarului înscrierii

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL COPILULUI   28.03.2024 – 10.04.2024

*LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU NIVEL PREȘCOLAR, pentru copiii care au frecventat grădinița

**EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE AL COPILULUI LA CMBRAE, pentru :

➢ copiii care nu au frecventat grădinița

➢copiii care s-au întors din străinătate

Pentru programare la CJRAE/CMBRAE :  Telefon/Fax : 031 805 3190, 021 232 3071

Email : evaluareadezvoltariicopii2022@gmail.com

Numărul de telefon TELVERDE 0800 816 021 

Conform art. 49 din metodologie : ”Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.”

**În vederea evaluării copiilor care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate sunt necesare :

– înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;

– planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării + afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

– desfășurarea evaluării;

– eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz; – soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Comments are closed.

© 2018 Scoala95.ro All rights reserved