Misiune

Scopul fundamental al şcolii noastre este de a furniza servicii de o asemenea calitate încât elevii noştri să primească o educaţie superioară, cadrele didactice, elevii şi părinţii să fie părtaşi la succes, iar societatea să beneficieze de absolvenţi performanţi.

Obiective

Actul didactic

creşterea calităţii actului didactic astfel încât elevii să devină beneficiarii unui învăţământ performant

Participare activa

participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă şi dezvoltare profesională

Elevi implicati

implicarea elevilor în viaţa şcolii, în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă, respectul de sine şi faţă de alţii, respectarea drepturilor omului, etc.

Parteneriate

întărirea parteneriatelor educaţionale existente şi promovarea altor relaţii de parteneriat

Comunitate

deschiderea şcolii spre comunitate, spre societate

Conduita

formarea unei conduite participative la viaţa de grup în şcoală şi în afara ei

Concursuri

intensificarea spiritului de competiţie între elevi prin antrenarea acestora în concursuri

Prioritati

organizarea activităţilor educative în funcţie de nevoile colectivelor de elevi şi în concordanţă cu priorităţile în educaţie la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional

Proiecte

dezvoltarea proiectelor cultural-artistice, sportive, ecologice, de educaţie civică şi de promovare a sănătăţii

Experienta

asigurarea unei mobilităţi accentuate a elevilor pentru schimburi profesionale de idei şi experienţe de viaţă

© 2018 Scoala95.ro All rights reserved